Hidraulikus váltóhajtóművek javítása újraindítás

EKR001302172022

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:493927-2022:TEXT:HU:HTML

2 624 db üzemelő, az EHW 825 típuscsaládba tartozó váltóhajtómű működésének biztosítása érdekében karbantartások és javítások elvégzése.

A Szerződés keretösszege, azaz az Eseti Megrendelések maximális összértéke nettó 361 590 000 Ft , azaz nettó háromszázhatvanegymillió-ötszázkilencvenegyezer forint (továbbiakban: „Keretösszeg”). Lehívási kötelezettség: nettó 216 954 000 Ft (a keretösszeg 60 %-a). A keretösszeg tartalmazza a teljes keretösszeghez viszonyított 40%-os értékbeli mennyiségi eltérést is, amely nettó 144 636 000 Ft. Megrendelő kijelenti, hogy a Szerződés Tárgyában meghatározott tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. A Megrendelő - a jelen Szerződés időbeli hatálya alatt - a döntésének megfelelő részletekben és ütemezés szerint egyoldalú nyilatkozatával rendelheti meg a jelen Szerződés tárgya szerinti munkálatokat a szerződésben foglaltak szerint a Keretösszeg mértékéig azzal, hogy a Keretösszeg mennyiségi eltéréssel érintett összegének részleges vagy teljes kimerítésére kötelezettséget nem vállal, Megrendelő a mennyiségi eltérés értékének részbeni, vagy egészbeni felhasználására Vállalkozó felé történő külön jelzés nélkül, a jelen szerződésben meghatározott Eseti megrendelés(ek) leadásával jogosult.

Megrendelő cég

MÁV Zrt.

Felelős személy

Meghirdetés

2022. szeptember 30. péntek, 11.30

Jelentkezési / beadási határidő

2022. október 5. szerda, 12.00