Hevederszorító kengyel (C kapocs) beszerzése

A MÁV Zrt. pálya karbantartási, fenntartási munkáihoz szükséges „Hevederszorító kengyel (C kapocs) beszerzése”, azaz a MÁVSZ 2286/1983-ben meghatározott termék szállítása.
Rendelkezésére álló keretösszeg 19.500.000 Ft + mindenkor hatályos ÁFA, azaz tizenkilencmillió ötszázezer Ft + mindenkor hatályos ÁFA, melyből az Ajánlatkérő 11.700.000 Ft + mindenkor hatályos ÁFA, azaz tizenegymillió hétszázezer Ft + mindenkor hatályos ÁFA összegre vállal lehívási kötelezettséget.
A szerződés időtartama: 24 hónap vagy – amennyiben az hamarabb bekövetkezik - a keretösszeg kimerülése.

Az ajánlattételi felhívást a hunyadi.laszlo2@mav.hu elektronikus levélcímen lehet igényelni az ajánlattételi határidő lejártáig.

Üdvözlettel,

Hunyadi László
beszerzési szakértő

Megrendelő cég

MÁV Zrt.

Felelős személy

Meghirdetés

2016. november 2. szerda, 09.00

Jelentkezési / beadási határidő

2016. november 9. szerda, 14.00