Hagyományos nyomtatványok beszerzése

Ajánlatkérő a Pályázati Dokumentumokat (a szerződéstervezetet, műszaki specifikációt, nyilatkozatmintákat, árazatlan költségvetést), térítésmentesen bocsátja az Ajánlattevők rendelkezésére az alábbiak szerint:

A Dokumentumokat Ajánlatkérő jelen pályázati felhívás 1. pontjában megjelölt kapcsolattartójától kizárólag Titoktartási nyilatkozat cégszerű aláírását és Ajánlatkérő részére történő megküldését követően bocsátja Ajánlattevők rendelkezésére. (Titoktartási nyilatkozat a pályázati felhívás 5. sz. melléklete -26. oldal)

A pályázati dokumentumok Ajánlatkérőtől való átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.

A Dokumentumok beszerzésének határideje az ajánlattételi határidő, azaz: 2022. szeptember 19. (hétfő) 12:00 óra.

Ajánlatkérő az pályázati dokumentumok beszerzésének határidejéig írásban beérkező kérésre elektronikus úton megküldi a dokumentumokat.

Kérjük Ajánlattevőket, hogy az írásban/e-mailben megküldött titoktartási nyilatkozatban az alábbi adatokat legyenek szívesek megjelölni: 

  • Cég neve; 
  • Székhelye;
  • Adószáma;
  • Kapcsolattartó neve; 
  • Kapcsolattartó elérhetősége (telefonszáma, e-mail címe).

A nyilatkozatminták Ajánlatkérő tartalmi elvárásait rögzítik, azok formájának alkalmazása nem kötelező. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a nyilatkozatmintákért valamint azok használatáért az Ajánlatkérő felelősséget nem vállal, azaz Ajánlattevők a formanyomtatványokat saját felelősségükre alkalmazhatják.

Letölthető dokumentumokMéretDátum
Fájl titoktartasi_nyilatkozat.docx243.21 KB2022.08.22.
PDF ikon 10181_2022_start_palyazati_felhivas.pdf1.02 MB2022.09.09.

Megrendelő cég

MÁV-START Zrt.

Felelős személy

Meghirdetés

2022. augusztus 22. hétfő, 12.45

Jelentkezési / beadási határidő

2022. szeptember 19. hétfő, 12.00