Gyalogos felüljáró burkolat karbantartása, javítása Pályafenntartási Főnökség Nyíregyháza részére

Magyar szám

17656/2017/MAV

Az ajánlattétel határideje:

2017. június 6.  10:00 óra (A határidőn túl benyújtott ajánlatok érvénytelenek! Ajánlatkérő az ajánlatukat késedelmesen benyújtó ajánlattevőtől indokként nem fogad el semmiféle akadályozó körülményt.)

Az eljárás lefolytatásának menete:

Az ajánlatokat elektronikus úton kérjük benyújtani az Electool Fluenta Sourcing felületén. Az ajánlatot és a csatolandó igazolásokat, nyilatkozatokat kitöltve és cégszerűen aláírva, digitalizálva az Electool oldalára (https://electool.com/sourcingtool/) kell feltölteni.

Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét, hogy az eljárásban kizárólag a megjelölt elektronikus rendszerben van lehetőség az ajánlat benyújtására. Az eljáráshoz kapcsolódó valamennyi dokumentum, irat kizárólag ezen a felületen érthető el. 

Az eljárásban való részvételhez, amennyiben Ajánlattevő az Electool rendszerében még nem regisztrált, külön regisztráció szükséges. Érdeklődő Ajánlattevő az alábbi e-mail címre legkésőbb 2017. május 26-án 13 óra 00 percig küldjék meg a regisztrációs vagy részvételi adataikat, hogy az eljárás résztvevőihez hozzá tudjuk adni: belkais-huszar.veronika [KUKAC] gmail.com.

Ajánlattevőnek 2017. május 26-án 13 óráig van lehetősége arra, hogy jelezze, ha az eljárásban meghívót vagy a rendszerben történő regisztrációra történő felkérést nem kapta meg. Amennyiben Ajánlatkérő ajánlattevőt az eljárásra meghívta és a meghatározott határidőig ajánlattevő nem jelzi, hogy a meghívót nem kapta meg, nem áll módunkban az ajánlat feltöltésével kapcsolatos kifogásokat elfogadni.

Az eljárással kapcsolatos kérdések feltevése, információ kérése 2017. május hó 30 nap 10:00-ig kizárólag írásban a www.electool.hu felületen keresztül tehető. Az eljárásban beérkezett kérdések és észrevételek megválaszolása elektronikus úton, szintén az Electool rendszerén keresztül történik.

A regisztráció, valamint azt követően az eljárásban való részvételre feljogosító meghívás időt vesz igénybe, így amennyiben részvételi, regisztrációs szándékukat az előzőekben megadott határidőt követően jelzik, ajánlatkérő nem tudja garantálni az eljárásban való részvétel lehetőségét.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy

a regisztrációt követően Ajánlattevő csak úgy vehet részt az eljárásban, ha Ajánlatkérő a konkrét eljárásra meghívót küld;

 a beszerzés tárgyát képező feladatok elvégzésére ajánlatot kizárólag azon ajánlattevők nyújthatnak be, akik az Ajánlattételi felhívás 3.4. pontjában meghatározott helyszíni megtekintésen részt vettek.

Megrendelő cég

MÁV Zrt.

Meghirdetés

2017. május 23. kedd, 10.45

Jelentkezési / beadási határidő

2017. június 6. kedd, 10.00