Folyószámlahitel biztosítása összesen 10,05 milliárd forint összegben a MÁV-START Zrt. részére

Ajánlatkérő jelen Pályázatban Dokumentációt készített (beleértve a szerződéstervezetet, szakmai leírást, nyilatkozatmintákat), melyet térítésmentesen bocsát az Ajánlattevők rendelkezésére.

Az ajánlati dokumentáció beszerzésének határideje: 2021. július 30. (péntek) 16:00 óra

Ajánlatkérő az ajánlati dokumentáció beszerzésének határidejéig írásban beérkező kérésre elektronikus úton megküldi a teljes dokumentációt. Kérjük Ajánlattevőket, hogy írásban/e-mailben megküldött kérelemükben az alábbi adatokat legyenek szívesek megjelölni:

  • Cég neve, székhelye:
  • Adószáma:
  • Kapcsolattartó neve, elérhetősége (telefonszám/fax/e-mail cím):

A pályázati dokumentáció Ajánlatkérőtől való átvétele az eljárásban való részvétel feltétele! 

Ajánlattevők az alapajánlat összeállítása érdekében írásban kérdéseket tehetnek fel Ajánlatkérő felé (e-mailben) az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző 2. munkanap 12:00 óráig, mely kérdésekre Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző 1. munkanap 10:00 óráig megküldi válaszait. Az előzőekben megjelölt határidőn túl, vagy egyéb módon érkezett kérdések, vagy a Pályázat tárgyától eltérő kérdések megválaszolásától Ajánlatkérő indoklás nélkül eltekinthet.

Az eljárással kapcsolatos minden információkérést kizárólag a Pályázati felhívás 1. pontjában megjelölt kapcsolattartó személynél, írásban, e-mail (muskovits.nikoletta [KUKAC] mav-start.huútján lehet benyújtani.

Az Ajánlatkérő kéri az Ajánlattevőket, hogy kérdéseiket szerkeszthető formátumban is legyenek szívesek megküldeni!

Megrendelő cég

MÁV-START Zrt.

Felelős személy

Meghirdetés

2021. július 20. kedd, 15.00

Jelentkezési / beadási határidő

2021. július 30. péntek, 16.00