Fazonhuzal beszerzése

Magyar szám

15808/2017/START

Ajánlatkérő az ajánlattétel elősegítése érdekében rendelkezésre bocsát Közbeszerzési Dokumentumokat, mely tartalmazza az részvételi jelentkezés/ajánlat elkészítésével kapcsolatban a gazdasági szereplők részére szükséges információkról szóló tájékoztatást, az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum mintáját, valamint a további ajánlott igazolás- és nyilatkozatmintákat.

A Közbeszerzési Dokumentumokat Ajánlatkérő az részvételi felhívás közzétételének időpontjától, korlátlanul és teljes körűen, elektronikus úton, térítésmentesen teszi hozzáférhetővé a gazdasági szereplők számára.

A Közbeszerzési Dokumentumokat ajánlatonként legalább egy részvételi jelentkezőnek, vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az részvételi határidő lejártáig.

Közbeszerzési Dokumentumok „elérése” alatt Ajánlatkérő az erre a célra rendszeresített regisztrációs adatlap kitöltését valamint annak az Ajánlatkérő kapcsolattartója részére történő megküldését, valamint Ajánlatkérő általi visszaigazolását érti, vagy regisztrációs adatlap megküldés és ajánlatkérői visszaigazolás hiányában Részvételre Jelentkezőnek csatolnia kell egy cégszerűen aláírt nyilatkozatot jelentkezéséhez, amelyben rögzíti, hogy a honlapon elérhető dokumentumokat (fentiekben felsoroltak szerint) a részvételi határidő előtt elérte, azok letöltéséről gondoskodott. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatások honlapra történő feltöltéséről csak azon Gazdasági Szereplőket értesíti közvetlenül, akik az eljárás iránti érdeklődésüket ajánlatkérőnél kifejezetten jelezték. Egyéb esetekben a Gazdasági Szereplő felelőssége, hogy a részvételi határidő lejártáig ajánlatkérő honlapját rendszeresen figyelemmel kísérje és szükség esetén a folyamatában későbbiekben feltöltött dokumentumokat (pl. kiegészítő tájékoztatásokat) letöltse. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárásban a Gazdasági Szereplő köteles azt bizonyítani, hogy a közbeszerzési dokumentumokat a megadott határidőig elérte.

Letölthető dokumentumokMéretDátum
Fájl adasveteli_keretszerzodes_15808_vegleges.docx92.83 KB2017.09.12.
Fájl nyilatkozatmintak_15808_vegleges.docx186.21 KB2017.09.12.
Fájl regisztracios_adatlap_15808.docx43.96 KB2017.09.12.
Fájl referenciaigazolast_igenylo_adatlap_15808.docx33.37 KB2017.09.12.
PDF icon reszveteli_felhivas_ted_15808.pdf156.51 KB2017.09.12.
PDF icon kozbeszerzesi_dokumentumok_15808_vegleges.pdf1.48 MB2017.09.12.
Fájl tetellista_15808_vegleges_javitott.xlsx29.97 KB2017.09.18.

Megrendelő cég

MÁV-START Zrt.

Felelős személy

Meghirdetés

2017. szeptember 12. kedd, 09.00

Jelentkezési / beadási határidő

2017. október 13. péntek, 10.00