Elektronikus aláírás beszerzés

A MÁV Szolgáltató Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.), mint Ajánlatkérő a mai napon (2022. szeptember 21. napján 14012/2022/SZK számmal „Elektronikus aláírás beszerzés” tárgyban beszerzési eljárást indított.

 

A pályázati felhívás törzsszövege (mellékletek nélkül) a honlapon elérhető minden érdeklődő gazdasági szereplő részére.

 

Ajánlatkérő a tárgyi Pályázatban Dokumentációt készített (beleértve a szerződéstervezetet, nyilatkozatmintákat, műszaki leírást), melyet térítésmentesen bocsát az érdeklődő gazdasági szereplők rendelkezésére.

 

Az ajánlati dokumentáció (Műszaki leírás, Szerződéstervezet és Nyilatkozatminták) Ajánlatkérőtől való átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.

Az ajánlati dokumentáció beszerzésének határideje: 2022. szeptember 23. 15:00

 

Ajánlatkérő írásban (e-mailen) beérkező kérésre elektronikus úton megküldi a dokumentációt.

 

Kérjük érdeklődő gazdasági szereplőket, ez esetben az írásban/e-mailben az ujvari.attila2 [KUKAC] mav-szk.hu e-mail címre megküldött kérelemben az alábbi adatokat legyenek szívesek megjelölni:

 

Cég neve:

Székhelye:

Adószáma:

Kapcsolattartó neve:

Kapcsolattartó telefonszáma:

 

 

Konzultáció, kiegészítő tájékoztatás kérése:

 

Az Ajánlatkérő kéri az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy kérdéseiket szerkeszthető formátumban is legyenek szívesek megküldeni!

 

Az érdeklődő gazdasági szereplő - az ajánlattétellel összefüggésben, a megfelelő ajánlattétel érdekében - kiegészítő tájékoztatást/felvilágosítást kérhet a pályázati felhívásban és dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban a emailben legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 2. munkanap 16:00 óráig, melyre Ajánlatkérő válaszát legkésőbb az ajánlattételi határidőt megelőző munkanap 10:00 óráig megküldi.

Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmét az ajánlattételi határidő lejártát határidőn túl küldi meg Ajánlatkérő részére, úgy Ajánlatkérő nem köteles a kiegészítő tájékoztatást megadni.

 

Az eljárással kapcsolatos minden információkérést kizárólag az pályázati felhívás 1. pontjában megjelölt kapcsolattartó személynél, írásban, e-mail útján lehet benyújtani. Ajánlatkérő a feltett kérdéseket írásban, e-mail formában válaszolja meg.

Letölthető dokumentumokMéretDátum
PDF ikon mod._palyazati_felhivas_elektronikus_alairas_beszerzes.pdf1.3 MB2022.09.21.

Megrendelő cég

MÁV Szolgáltató Központ Zrt.

Felelős személy

Meghirdetés

2022. szeptember 21. szerda, 14.45

Jelentkezési / beadási határidő

2022. szeptember 23. péntek, 15.00