Dombóvár diesel mozdony karbantartó csarnok padozatának felülettisztítása, műgyantaburkolat készítése

Dombóvár telephelyen a diesel mozdony karbantartó csarnok padozatára (a továbbiakban: felület) csúszásmentes műgyantabevonat készítése, felújítása jelen eljárás tárgya.

Ajánlatkérő jelen Pályázatban Dokumentációt készített (beleértve a szerződéstervezetet, műszaki leírást, nyilatkozatmintákat), melyet térítésmentesen bocsát az Ajánlattevők rendelkezésére a Pályázati felhívással együtt.

Ajánlatkérő írásban (elektronikus úton) a pályázati felhívás 1. pontjában megadott kapcsolattartójához beérkező kérésre elektronikus úton megküldi a dokumentációt Ajánlattevőnek. Ennek átvételéről elektronikus visszaigazolást kérünk a kapcsolattartó felé a potenciális Ajánlattevőktől.

Kérjük Ajánlattevőket, ez esetben az írásban/e-mailben a bellus.ibolya [KUKAC] mav-start.hu e-mail címre megküldött kérelemben az alábbi adatokat legyenek szívesek megjelölni:

  • Cég neve:
  • Székhelye:
  • Adószáma:
  • Kapcsolattartó neve:
  • Kapcsolattartó elérhetősége (telefonszáma, e-mail címe):

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a nyilatkozatmintákért valamint azok használatáért az Ajánlatkérő felelősséget nem vállal, azaz Ajánlattevők a formanyomtatványokat saját felelősségükre alkalmazhatják.

Az Ajánlatkérő által meghatározott részletes műszaki és kereskedelmi elvárásokat a Pályázati felhívás műszaki melléklete (1. számú melléklet) és a Szerződéstervezet (2. számú melléklet) tartalmazza.

Ajánlattevők az alapajánlat összeállításának érdekében írásban kérdéseket tehetnek fel Ajánlatkérő felé (e-mailben az 1. pont szerint) 2021. 08. 25. 11 óráig, mely kérdésekre Ajánlatkérő 2021. 09. 06. 11 óráig megküldi válaszait.

Az előzőekben megjelölt határidőn túl, vagy egyéb módon érkezett kérdések, vagy a Pályázat tárgyától eltérő kérdések megválaszolásától Ajánlatkérő indoklás nélkül eltekinthet.

Az eljárással kapcsolatos minden információkérést kizárólag az 1. pontban megjelölt kapcsolattartó személynél, írásban, e-mail útján lehet benyújtani.

Az esetlegesen felmerülő további műszaki kérdések tisztázása érdekében az ajánlatkérő helyszíni bejárást biztosít.

A bejáráson való részvétel nem kötelező!

Kapcsolattartó: Az 1. pontban meghatározott személy, amennyiben nem érkezik részvételi szándék, úgy a helyszíni bejárás nem kerül megtartásra.

Jelentkezési határidő helyszíni bejárásra: 2021.08.17.11:00 óráig

Helyszíni bejárás időpontja: 2021.08.18. 11:00-kor.

Helyszín: MÁV-START Zrt. Dombóvár telephely diesel mozdonykarbantartó csarnok

Cím: 7200 Dombóvár, Földvár u. 31.

Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a helyszíni bejárás során Ajánlatkérő konzultációt nem tart, az eljárással kapcsolatos minden információkérést – beleértve a helyszíni bejáráson felmerült kérdéseket - kizárólag az 1. pontban megjelölt kapcsolattartó személynél, írásban, e-mail útján lehet benyújtani.

Az eljárással kapcsolatos minden információkérést kizárólag az 1. pontban megjelölt kapcsolattartó személynél, írásban, e-mail útján lehet benyújtani.

Letölthető dokumentumokMéretDátum
PDF ikon Pályázati felhívás929.04 KB2021.08.10.

Megrendelő cég

MÁV-START Zrt.

Felelős személy

Meghirdetés

2021. augusztus 11. szerda, 12.00

Jelentkezési / beadási határidő

2021. szeptember 13. hétfő, 11.00