50 vv Mágocs-Alsómocsolád - Máza-Szászvár 216+70-219+10. Bevágásrézsű rendezés, fedlapos burkolt árokról feltültődés eltávolítása, burkolatlan árok tisztítás. Sínen járó kotró bérlése.

Sínen járó kotró bérlés. 216+70-219+10 szelvények között kb.: 50 fm burkolatlan ároktisztítás kb.: 40 cm mélységben, fedlapos burkolt árokról feltöltődés eltávolítása kb.:480 m hosszban 1 m szélességben, kb.: 40 cm mélységben, bevágásrézsű rendezése kb.:300 m hosszban 1 m szélességben, 15 cm vastagságban. A kitermelt anyagot vasúti kocsira szükséges rakni, és a 216+60 szelvényben a töltésrézsűre deponálni. A vasúti kocsit és a vontatójárművet a PFT biztosítja. A munkát éjszakai vágányzárban kell végezni 19:40-05:00 közt 9 mó. A vágányra állási lehetőség Szalatnak megállóhelyen a 212+64 szelvényű útátjáróban. Tervezett 9 éjszaka. Összesen tervezett 81 mó.

Megrendelő cég

MÁV Zrt.

Felelős személy

Meghirdetés

2016. augusztus 3. szerda, 10.00

Jelentkezési / beadási határidő

2016. augusztus 10. szerda, 10.00