17383/2021/START - Különféle szűrők beszerzése

Mintadarab benyújtására vonatkozó rendelkezések:

Kiértékelés során az Ajánlattevő mintadarabokat kér műszaki felülvizsgálat céljából az 1. számú mellékletben (tétellistában) szereplő valamennyi tétel esetén.

Az eljárás lefolytatása után, a mintadarabok vizsgálata és elbírálása (megfelel vagy NEM felel meg) követően, a további teendők az Ajánlattevők részéről a beszállított szűrő(k) vonatkozásában:

  • azon tételek esetében, amelyek NEM felelnek meg a pályázati felhívásban és annak mellékleteiben foglalt feltételeknek, a mintadarab elszállítható az I10 Istvántelek osztóraktárból, az eljárás lebonyolítása után;
  • azon tételek vonatkozásában, melyek eseten nem kerül sor a felek között szerződéskötésre, a mintadarab elszállítható az I10 Istvántelek osztóraktárból, azt követően, hogy az eljárásban résztvevő kapcsolattartó személy (marosvolgyi.imre [KUKAC] mav-start.hu) erre írásban kéri az Ajánlattevőt
  • azon tételeknél, melyek esetén szerződéskötésre kerül sor a felek között, a mintadarabok továbbra is mintadarabként szolgálnak a szerződés teljes időtartama alatt. A szerződés megszűnését követően (pl.: keretösszeg kimerítése, időbeli hatály lejárta, stb.) a mintadarab a nyertes Ajánlattevő részéről elszállítható, vagy - felek megállapodása szerint, a szerződésben meghatározott vagy a pályázati eljárás során megadott kapcsolattartóval történő egyeztetést követően - szükség szerint felhasználható. A mintadarabban az Ajánlatkérőnél való tárolás során esetlegesen bekövetkező sérülés, hiba miatt Ajánlatkérő felelősséget nem vállal.

Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét, hogy a beszállított mintadarabot a MÁV-START Zrt. által a pályázati felhívás 1. számú mellékletében meghatározott tételszámmal el kell látni (SAP tételszám vagy MFG tételszám). Amennyiben erre NEM kerül sor, úgy a benyújtott mintadarab NEM kerül bevizsgálásra, mert NEM egyértelműen  beazonosítható a beszállított termék.

Az ajánlatok teljes körű bírálata csak és kizárólag a mintadarabok és a termékhez benyújtott műszaki adatlapok műszaki felülvizsgálata után történik meg, műszaki adatlap benyújtása a 20.5.2. pontban meghatározott termékek/mintadarabok esetén szükséges (helyettesítő termékek esetén).

Az ajánlat érvényes abban az esetben ha:

  • az Ajánlattevő által benyújtott ajánlat hiánytalan, valamint mind gazdasági, mind műszaki követelményeknek megfelel, és
  • az Ajánlattevő által megküldött mintadarabok műszaki felülvizsgálat és a benyújtott műszaki adatlap alapján megfelelőek.

Műszaki felülvizsgálat során vizsgálatra kerülnek a mintadarab(ok):

  • beépítési méretei,
  • Menetes csatlakozások méretellenőrzése,
  •  kialakításának és az adatlapon szereplő paraméterek ellenőrzése - összevetése.

Amennyiben a műszaki felülvizsgálat eredménye alapján a benyújtott mintadarab, ill. a MAGYAR nyelvű Műszaki adatlap alapján a termék NEM megfelelő, az a nem megfelelő mintadarabhoz tartozó tételre/tételekre vonatkozó ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után.

Mintadarabok megküldésének/beszállításának helye:

  • I10 Istvántelek elosztóraktár, 1045 Budapest Bécsi út 1. szám.

Megküldések/beszállítás során kapcsolattartó: Kajáriné Tóth Erika

Telefon: 06 1 511-8454; 06 30 389-4221

(a beszállítás előtt kérem egyeztetni a kapcsolattartóval/Kajáriné Tóth Erika)

Beszállítások 2021. október 04. - 2021. október 08. között lehetségesek, hétfőtől-csütörtökig 7:00-13:00 óra ill. pénteken 7:00-12:00 között (az ajánlattételi határidő lejártának napján az ajánlattételi határidő lejártáig).

Az ajánlattevő az ajánlattételi  határidő lejártáig (2021. október 08. 12.00.) köteles a MÁV-START Zrt. által meghatározott tételszámmal feltüntetett mintadarabokat beszállítani.

Amennyiben a mintadarabok NEM kerülnek beszállításra a fenti időpontig, akkor a benyújtott ajánlat az adott tételre/tételekre vonatkozóan ÉRVÉNYTELENNEK minősül.

A mintadarabok beszállításáról az eljárásban megadott kapcsolattartót kérjük értesíteni, az alábbi elérhetőségen:

Letölthető dokumentumokMéretDátum
PDF ikon 17383-2021-start_palyazati_felhivas_2021.08.26.pdf767.8 KB2021.09.08.

Megrendelő cég

MÁV-START Zrt.

Felelős személy

Meghirdetés

2021. szeptember 8. szerda, 10.45

Jelentkezési / beadási határidő

2021. október 8. péntek, 12.00